Vårprogram 2020

Alle møter begynner kl. 19.00 og er i kantina på herredshuset.
Vi serverer kaffe og brus på alle møtene.

6. januar – Første møte.
Ser litt på norske merker, åpner en kilovare, og vi lager en
liten auksjon fra eget lager.

27. januar – Byttedag.
Vi tar med frimerker o.l til bytting, salg eller for å vise fram.
Utvalgshefter etterlyses.

17. februar – Årsmøte.
Vanlige årsmøtesaker; årsmelding, regnskap og valg.
Bevertning og utlodning.

9. mars – Ta med auksjon.
Vi lager en auksjon der dere tar med objekter som
dere kunne tenke å auksjonere bort.

30. mars – Møte.
Program ikke klart.

20. april – Auksjon.
Stor auksjon med objekter fra eget lager.

11. mai – Bjarnes kasse.
Siste nytt av norske frimerker på brev.
Ettersalg fra forrige møte, evnt. Miniauksjon.

8. juni – Tur.
Det blir tur i nærområdet, ta med ektefelle, samboer eller en venn.
Kommer tilbake til hvor vi skal.

 

Er det noe dere lurer på ang. program eller hva det måtte være, er det bare å ringe tlf. 941 42 861.

Første møte på høsten blir 24. august.

Forbehold om endringer i programmet.